SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Pozvánky

ČlánekValná hromada Spolku

se koná 3. prosince od 9 hodin ve Valdštejnském paláci v Praze. Program připojen.
 

Soubor ke staženíSpolečné prohlášení Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova

k návrhu vlády týkajícímu se rozpočtového určení daní pro malé obce
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova k malé novele stavebního zákona

Na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny (od 16.10.2007) by měl být pod číslem  tisku 259 projednán vládní návrh tzv. malé novely stavebního zákona (její znění zde). V rámci jejího projednávání podporuje Spolek pro obnovu venkova ČR předložení pozměňovacího návrhu, který usnadní malým obcím v přechodném období výstavbu bez územního plánu. Analýzu situace se stanoviskem Spolku, projednanou na jeho schůzi 2.10.2007 naleznete zde.
 

ČlánekZMĚNA ADRESY

Veškerou poštu, týkající se SPOV, posílejte výhradně na adresu: spov@belotin.cz. Adresa belotin@zealnet.cz bude v blízké době zrušena. Opravte si proto také své adresáře pro hromadnou poštu.
 

ČlánekŘíjnová schůze SPOV

se  koná 2.10.2007 od 9.00 hodin – ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR.
 

Soubor ke staženíDopis SPOV premiérovi a odpověď Mirka Topolánka

Na svém jednání dne 3. 4. 2007 Spolek pro obnovu venkova ČR projednal problematiku návrhu na postupné snižování státních zaměstnanců o 3% ročně do roku 2010. Zástupci venkova dlouhodobě podporují všechny aktivity vedoucí k reálnému snížení uměle zbytnělé administrativní náročnosti, která ve svém důsledku dusí obecní rozpočty těch nejmenších a trvale podfinancovaných obcí. Při vědomí plné odpovědnosti za chod obcí však Spolek pro obnovu venkova ČR vyjadřuje obavu z nebezpečí plynoucího z techokratického vyřešení problému formou omezování počtu učitelů na venkově a z toho plynoucí nebezpečí likvidace venkovských škol.
 

ČlánekSchůze SPOV 5. června 2007

Zveme vás na červnovou schůzi, která se  koná 5.6.2007 od 9.00 hodin - ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR. Program se zobrazí po kliknutí na titulek zprávy
 

ČlánekNávrhy opatření Programu rozvoje venkova

Na den 5.6. svolalo MZe první řádné jednání Monitorovacího výboru EZFRV
(EAFRD). Záměrem je schválit konečné znění prvních tří opatření Programu
rozvoje venkova ČR 2007 - 13 tak aby mohly být co nejdříve vyhlášeny výzvy:
I.1.1  Modernizace zemědělských podniků
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
III.1.1. Diverzifikace  činností nezemědělské povahy
Případné připomínky k navrženým opatřením zašlete na email:
radan.vecerka@seznam.cz
 

ČlánekPodklady projednávané na Pracovní skupině Leader MV EAFRD dne 2.5. 2007

Upozorňujeme, že nejde o definitivní znění opatření LEADER!
Připomínky k textům přijímá JUDr. Radan Večerka, člen MV EAFRD za SPOV ČR, e-mail radan.vecerka@seznam.cz
Návrh pravidel pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v opatření LEADER
Návrh pravidel pro MAS
 

ČlánekSchůze SPOV 15. května 2007

Květnová schůze SPOV se  koná v úterý 15.5.2007 od 9.00 hodin ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR v Praze 1. Program se zobrazí po kliknutí na titulek zprávy.
 

Soubor ke staženíDopis ministerstva zemědělství předsedům SMO a SPOV

Reakce na dopis týkající se projednávání Programu rozvoje venkova - zvýšení hranice počtu obyvatel zúčastněných obcí na 1000 na obec. Děkujeme za podporu všem účastníkům jednání.
 

ČlánekSchůze SPOV 3. dubna 2007

Dubnová schůze SPOV se  koná v úterý 3.4.2007 od 9.00 hodin ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR v Praze 1. Program se zobrazí po kliknutí na titulek zprávy.
 

ČlánekVypořádání připomínek z pracovních schůzek

Vypořádání připomínek z jednání pracovních skupin Program rozvoje venkova a LEADER a vyjádření SPOV k tomuto vypořádání- soubory ke stažení (další podklady k dispozici v rubrice Program rozvoje venkova)
Vypořádání připomínek k Pravidlům Programu rozvoje venkova - schůzka 30.1.2007
Vypořádání připomínek z pracovní skupiny EAFRD - LEADER
Vyjádření SPOV k vypořádání připomínek z 25.2.2007
 

ČlánekPracovní schůze předsednictva Spolku

5.3.2007 od 17.00 hodin v obci Jinočany
 

Soubor ke staženíVyjádření člena Monitorovacího výboru za SPOV ČR k jednání PS LEADER

Vyjádření místopředsedy SPOV ČR, JUDr. Radana Večerky, k jednání pracovní skupiny "LEADER" konanému 8.2.2007 a předloženým podkladům.
(podklady jsou k dispozici zde)