SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Jihočeského kraje

19. července 2013

Komunální informatorium – aneb rodina a venkov

11. 7. 2013 v Novosedlech nad Nežárkou o Programu obnovy rodiny, venkovských knihovnách, programovém období 2014+ a roku lidové architektury.

 

Pod tímto poněkud tajemným názvem proběhl druhý společný seminář starostů a knihovníků Jihočeského kraje. Účastníky svolali organizátoři (regionální pobočky – Spolku pro obnovu venkova a Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv a obec Novosedly nad Nežárkou) tentokrát na Jindřichohradecko, přesněji do malebných Novosedel nad Nežárkou. Přestože to nebylo původním záměrem těchto společných akcí, ukázalo se jako velmi praktické, aby místo konání bylo vždy v jiné části našeho kraje. Zlepší se nejen dostupnost pro jednotlivé zájemce a současně lze lépe představit podmínky, za kterých v dané části regionu obce a knihovny pracují.

Ústředním tématem letošního setkání je „rodina a venkov“. Jde o naplnění projektu Program obnovy rodiny, který před časem vyhlásil celostátně Spolek pro obnovu venkova.

Seminář byl zároveň pilotním pokusem pro inspiraci jiným krajům České republiky, jak zapojit všechny zainteresované subjekty do realizace tohoto programu.

Hlavní zásady Programu obnovy rodiny na úvod přednesl Ing. arch. Jan Florian (SPOV), který je vedoucím pracovního týmu, který se podílí na jeho realizaci v jednotlivých částech naší republiky.

Program semináře byl rozdělen do několika bloků. První část se zaměřila na rodinu a venkovské knihovny. Je zcela jisté, že knihovny, svou činností tento záměr naplňují. Jsou na venkově často jediným kulturním zařízením a  kromě klasického půjčování knih a periodik, často fungují jako víceúčelové centrum poskytující místním občanům zázemí k jejich setkávání a organizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity.

Knihovny mnohdy působí jako neformální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést k posilování rodičovských kompetencí, napomáhat harmonizaci rodinných vztahů i podporovat rodiny v péči o děti. V obcích, ve kterých nefungují mateřská centra či kluby maminek, knihovny poskytují prostor k prevenci sociálního vyloučení maminek/tatínků na rodičovské dovolené. Svými programy, ve kterých aktivně propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke zkvalitnění mezigenerační komunikace i k vzájemnému porozumění a toleranci mezi generacemi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáležitosti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, vědomí svých kořenů a hrdosti na své předky. Neotřelými formami pěstují tolik potřebný pocit vlastenectví.

Jak se vzájemně prolíná Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven nastínila ve svém příspěvku Mgr. Zuzana Ježková z Národní knihovny v Praze. Konkrétními příklady z činnosti Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou, ale i z aktivit jihočeských knihoven vše doplnila ve svém vystoupení Knihovna jako přirozené setkávání celé rodiny Mgr. Milena Kodýmová.

Jaké jsou podmínky k získání ocenění v soutěži Obec přátelská rodině vysvětlila přítomným paní Jaroslava Váchová z Borovan. Představila zajímavé akce, které město Borovany připravuje pro své obyvatele a návštěvníky. Nezapomněla také připomenou podíl městské knihovny na kulturním životě města.

První část programu uzavřelo vystoupení Hany Lukešové (o.s."CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" ), která představila zajímavé projekty Místních akčních skupin a nastínila možnost budoucí spolupráce s knihovnami.

Druhá část programu byla věnována aktuální komunální tématice. Nejprve současnou situaci a aktuální problémy přiblížil Mgr. Tomáš Chmela (tajemník Sdružení místních samospráv ČR) a „jihočeské novinky“ doplnil Jiří Iral (předseda SMS JčK). Pokračovala  Ing. Eva Povišerová (KÚ JčK), která seznámila účastníky s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje 2013 a Návrhem pravidel POV JčK pro rok 2014.  Program prvního dne uzavřelo vystoupení PhDr. Pavla Bureše Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013.

Nedílnou součástí programu byla také poznávací vycházka do okolí a prohlídka části obce  – Kolence. Došlo i na přátelské posezení, neformální výměnu zkušeností a ochutnávku „krajových specialit“.

Setkání bezesporu přispělo k dalšímu prohloubení vzájemného poznání a připomnělo zástupcům samosprávy, že mít v obci dobře fungující knihovnu se určitě vyplatí. Zároveň potvrdilo reálné snahy jihočeských knihoven být platnou součástí života v místě svého působení.

           

Daniela Wimmerová

Wimmerova.D@seznam.cz

 

 

Ke stažení:

 

 

Program obnovy rodiny (PDF 237 kB)

Ing. arch. Jan Florian

 

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven (PDF 3836 kB)

Mgr. Zuzana Ježková

 

Knihovna rodině (PDF 7520 kB)

Mgr. Milena Kodýmová

 

Vítejte v Borovanech (PDF 4737 kB)

Jaroslava Váchová

 

Místní akční skupina CHANCE IN NATURE a rodina (PDF 1857 kB)

Hana Lukešová

 

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ (PDF 2499 kB)

Mgr. Tomáš Chmela

 

Návrh změn POV Jihočeského kraje v roce 2014 (Word 54 kB)

Ing. Eva Povišerová

 

Vlachobřezská výzva (Word 90 kB)

Rámcový program Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 (Word 37 kB)

Lidové stavby Jihočeského kraje - náhled publikace (PDF 414 kB)

PhDr. Pavel Bureš