SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Kontakty

Kontakty na představitele Spolku pro obnovu venkova, na osoby angažované v procesu obnovy venkova v důležitých institucích a nevládních organizacích.
 

ČlánekKontakty na členy předsednictva, revizní komise, tajemnici a redaktora Zpravodaje


PŘEDSEDNICTVO
  
předsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
tel. 602 229 394
spov.veronika@seznam.cz
 
1. místopředseda
Mgr. Eduard Kavala

OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151 
tel. 581 612 100, 602 514 347
spov@belotin.cz 

2. místopředseda
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com

výkonný tajemník
Ing. Stanislav Rampas 
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313 
strampas@quick.cz
  
PhDr. Pavel Bureš
NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1
tel. 724 663 562, 257 010 255, 272 770 652
 
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
 
Miroslav Kovařík 
OÚ Modrá, 687 06 Modrá
tel. 572 571 180, 603 251 539 
modra@uh.cz
 
Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
 
Jiří Řezníček 
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
 
 
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
 
Ing. Václav Bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
 
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67 
tel. 583 252 037, 607 667 032
 
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140 
tel. 483 389 346, 603 980 970
 
Dušan Lederer
Třanovice 250, 739 53 Třanovice
tel. 705 234 244, 556 310 126
dusled@seznam.cz
 
PaedDr. Věra Libichová
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel.  602 356 375
v.libichova@centrum.cz

Zdeněk Nováček
Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice
tel. 602 529 488
obec@hartvikovice.cz
 
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
 
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
 
Vojtěch Ryza 
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
 
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
 
Ing.  Dušan Šustr 
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
 
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje 
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
 
 
REVIZNÍ KOMISE        
  
Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
 
Kateřina Kuncová Kapková
Těšíkov 5, 785 01 Šternberk
tel. 733 327 195
 
Ing. Jana Liberdová
ŠOV Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice 1
tel. 777 549 286, 558 694 262
 
TAJEMNICE

PaedDr. Věra Libichová
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel. 602 356 375
 

REDAKTOR
 
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
 
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
 
 
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).