SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Karlovarského kraje

6. září 2009

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2009 v Karlovarském kraji

26. srpna 2009 město Březová (fotogalerie)


Pan starosta přebírá ocenění od ing. Miroslava Kalouse, náměstka ministra pro místní rozvoj

Výstava MAS

Projev pana starosty Miroslava Boudy po předání ZLATÉ STUHY

Slavnostní zahájení s dechovým orchestrem Březováček

Skupina HOW WADA zahrála k tanci a k poslechu

Ohňostroj

Jedna z atrakcí pro děti

Vedoucí knihovny Jaroslava Remetová přebírá ocenění za vzorné vedení knihovny

Společné foto

Čestná uznání

Naši občané

Stan pro pozvané