SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

SPOV Olomouckého kraje

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje

sídlo: Blanická 383/1, 779 01 Olomouc

IČ: 71214330

bankovní konto: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1813009349/0300

předseda: Jiří Řezníček

mobil: 732 876 307

e-mail: starosta@tucin.cz, info@spovok.cz, spovok@spovok.cz

www stránky: www.spovok.cz
 

ČlánekMístopředsedové

PaedDr. Marta Husičková, 607555746, starosta@namestnahane.cz

Jana Gerešová, 607667032, oukoprivna@cmail.cz

 

Soubor ke stažení29.6.2013 Beňov u Přerova: Setkání pro rodinu a venkov

Pozvánka na minikonferenci v rámci akce Beňovské poklady 2013, která od 17 hodin naváže na odpolední Pohádkovou říši (aneb Naučná stezka Beňovské poklady ožívá) určenou pro rodiny s dětmi. Pro ně je určeno i Komunitní nocování se Shrekem.
 

ČlánekSpolupráce partnerů Spolku probíhá i na krajské úrovni

Celostátní síť pro venkov Olomouckého kraje uspořádala ve středu 28. listopadu slavnostní setkání se svými partnery ve Smržicích u Prostějova. Pozván byl i předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.

 

FotogalerieSlavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2011 Olomouckého kraje

se uskutečnilo v pátek 29. července 2011 ve Skaličce na Přerovsku - vítězné obci Olomouckého kraje.