SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

1. října 2014

25 poslanců napříč politickým spektrem předložilo novelu zákona o registrovaném partnerství

Předkladatelé jsou kromě hospodářského, kontrolního, rozpočtového a volebního výboru zastoupeni ve všech výborech Poslanecké sněmovny. V rozhodujícím Výboru pro sociální politiku je 6 předkladatelů, ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Výboru pro zdravotnictví po 5 předkladatelích a v Ústavně právní výboru 4 předkladatelé. Novela, která podporuje stejnopohlavní "rodičovství" má umožnit registrované osobě osvojení dítěte svého partnera.

 

 

I když podle důvodové zprávy ke sněmovnímu tisku 320/0 nemá jít o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je právně volné, ale o osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní rodině žije, partnerem jeho rodiče, stoupenci tradiční rodiny novelu považují za velmi nebezpečný krok, který dále zvyšuje její ohrožení a tím i stabilitu celé společnosti. Jsou uměle omezována také práva a vztahy biologického rodiče, žijícího mimo homosexuální svazek, a jeho dítěte, žijícího s registrovaným partnerem. V Evropě se plíživě prosazuje ideologie, že stát odnímá právo rozhodovat o výchově dětí rodičům a usurpuje si toto právo sám. Ztrácejí se přirozené vzory otce a matky, což zakládá nebezpečný, geometrickou řadou stoupající nárůst generací dětí, které tyto vzory nezažily, což jejich život problematizuje, odvádí od přirozeného rodinného štěstí a ztěžuje založení vlastní heterogenní rodiny.

Václav Lamr, mluvčí Fóra angažovaných křesťanů, k tomu uvádí: "Následovat má legalizace adopce dětí nebiologických pro gaye. Pokud by tento zákon prošel, bude otevřena kampaň gayů pro adopce cizích dětí a parlament bude žádán o zavedení praxe juvenilní justice dle anglického vzoru, která odebírá děti zvláště křesťanským rodičům a upřednostňuje jejich předávání homosexuálním dvojicím. Jde o celoevropskou strategii potlačení přirozených rodin a likvidaci křesťanství cestou ničení křesťanských rodin tím, že jsou jim odebírány děti."

Gabriele Kuby, německá socioložka, ve své knize Globální sexuální revoluce – ztráta svobody ve jménu svobody připomíná původní dokument lidských práv Organizace spojených národů – Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, který chrání důstojnost člověka, manželství muže a ženy a rodinu. Ochrana manželství muže a ženy je také obsažena v Evropské smlouvě o lidských právech, dohodnuté Radou Evropy v roce 1950, v němž je uvedeno: "Muži a ženy, kteří jsou na to věkem způsobilí, mají právo uzavřít manželství a založit si rodinu v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva". Žádné stejnopohlavní "rodičovství" v těchto dokumentech obsaženo není. Přesto v roce 2000 vydala Evropská unie nový dokument o lidských právech: Chartu základních práv Evropské unie. V článku 9 je nenápadná, ale podstatná změna v rodinném právu: "Právo na manželství a právo na založení rodiny je garantované v souladu s národními zákony, kterými se řídí výkon těchto práv". Úprava manželského a rodinného práva, vyhrazená národním státům, byla zakotvená už Evropské smlouvě o lidských právech, nové však je, že už není řeč o mužích a ženách.

Interpretace rodiny, která není svazkem muže a ženy a jejich dětí, je v rozporu s evropskou tradicí a vyvolává řadu protestů v členských zemích, z nichž poslední a nejmasovější je petice slovenské Aliance za rodinu, která získala více než 400 tisíc podpisů pro vypsání referenda, které by m.j. položilo občanům Slovenské republiky otázku, zda souhlasí s tím, aby se manželství nemohlo nazývat žádné jiné spolužití osob, než svazek mezi jedním mužem a jednou ženou, jemuž by byla také výlučně přiznaná zvláštní ochrana. Výsledky referenda by měly zastavit neustálé pokusy rozmělňování významu tradiční rodiny.


Ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy v PDF a ve wordu

Platné znění ustanovení, která mají být změněna v PDF

 

Předkladatelé:

Poř. č.

Poslanec

Volební kraj

Klub

Výbor 1

Výbor 2

Výbor 3

1

Mgr. Jana Pastuchová

Liberecký

ANO 

VZ

VSP

 

2

Jan Hamáček

Středočeský

ČSSD 

ORGV

 

 

3

Ing. Jaroslava Jermanová

Středočeský

ANO 

ORGV

 

 

4

Jana Hnyková

Liberecký

Úsvit 

VZ

VSP

 

5

Ing. Jaroslav Faltýnek

Olomoucký

ANO 

ORGV

ZEV

 

6

prof. RNDr.

František Vácha, Ph.D.

Jihočeský

TOP09-S 

VVVKM

 

 

7

Mgr. Soňa Marková

Královéhradecký

KSČM 

VEZ

VZ

 

8

Ing. Bronislav Schwarz

Ústecký

ANO 

UPV

VB

 

9

prof. MUDr.

Rostislav Vyzula, CSc.

Jihomoravský

ANO 

VZ

ZAV

 

10

Margita Balaštíková

Zlínský

ANO 

PV

ZEV

 

11

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Hlavní město Praha

ANO 

MIV

VVVKM

ORGV

12

Mgr. Martina Berdychová

Královéhradecký

ANO 

VSR

VVVKM

 

13

Mgr. Stanislav Berkovec

Středočeský

ANO 

VOV

VSR

 

14

Miloš Babiš

Středočeský

ANO 

VZP

UPV

 

15

Jan Sedláček

Moravskoslezský

ANO 

VEZ

VSR

 

16

Pavel Ploc

Liberecký

ČSSD 

VVVKM

VEZ

 

17

Ing. Roman Procházka

Karlovarský

ANO 

MIV

VEZ

VVVKM

18

Mgr. Jana Černochová

Hlavní město Praha

ODS 

VO

VB

 

19

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Hlavní město Praha

ANO 

MIV

VB

 

20

Mgr. Bc. Radim Holeček

Ústecký

ODS 

PV

 

 

21

MUDr. David Kasal

Pardubický

ANO 

VSP

VZ

 

22

Marek Černoch

Středočeský

Úsvit 

VEZ

UPV

 

23

Mgr. Jan Farský

Liberecký

TOP09-S 

UPV

 

 

24

Ing. Jiří Dolejš

Hlavní město Praha

KSČM 

MIV

RV

 

25

Ing. Radim Fiala

Olomoucký

Úsvit 

RV