SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

19. listopadu 2019

26. 11. 2019: Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů

Konference se uskuteční v budově Kanceláře veřejné ochránkyně práv v Brně, Údolní 39 se zaměřením na roli, kterou mohou města a obce sehrát ve prospěch rovného postavení žen a mužů a kvality života ve městech s příklady dobré praxe z Rakouska a ČR. Podmínkou účasti je registrace na https://forms.gle/hnBH9wrNKYoR6B6M7.

 

Program

9:30 – 10:00 Registrace 

10:00 – 10:20 Úvodní slova 

- Anna Šabatová / Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv 

- Marta Smolíková, ředitelka, Otevřená společnosti, o.p.s. 

10:20 – 12:00 Politika rovných příležitostí pro muže a ženy Proč je důležité prosazovat rovnost žen a mužů ve městech a obcích, respektive jakou roli mohou města a obce sehrát ve prospěch rovného postavení žen a mužů. Jak v tom může pomoci stát a co nabízí Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích? 

- Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva / Radan Šafařík, ředitel odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády 

- Eva Ferrarová, vedoucí oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce, Institut pro veřejnou správu Praha 

- Milan Čigáš, tajemník města Litoměřice, Svaz měst a obcí ČR 

- Tomáš Pavlas, manažer programu Genderová rovnost, Otevřená společnost, o.p.s. 

- Veronika Šprincová, ředitelka, Fórum 50% 

12:00 – 13:00 Oběd 

13:00 – 14:30 Rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí (mezinárodní panel) Co města dělají pro rovnost žen a mužů a co mohou dělat. Jak to začalo a dnes chodí u našich rakouských sousedů ve městech, kde se genderové plánování stalo součástí politiky města. Jak konkrétně politika rovnosti ovlivňuje kvalitu života ve městech. Jaké jsou zkušenosti dvou českých měst, která se rozhodla principy rovných příležitostí zohledňovat jak uvnitř úřadu, tak i ve správě měst.
 

- Marie Černá, zastupitelka města Třebíč 

- Daniela Javorčeková, starostka města Buštěhrad 

- Eva Kail, expertka genderového plánování Pracovní skupiny pro stavební a technologicko-kompetenční centrum celkového plánování, Magistrát Vídeň 

- Priska Pschaid, manažerka rovnosti, Magistrát města Graz 

- Jutta Reisinger, zmocněnkyně žen, Kancelář pro ženy, Město Linec 

14:30 – 15:00 Přestávka Video starter kid 

15:00 – 16:30 Praxe, zkušenosti, doporučení – workshop Co konkrétního města a obce dělají a mohou udělat pro rovnost žen a mužů v rámci úřadu při správě města a směrem k veřejnosti. V rámci workshopu budou diskutována a sdílena různá opatření, akce, či projekty, se kterými se účastníci konference setkali. Představeny budou zejména na příkladu měst Vídně (1, 8 mil. obyvatel), Štýrského Hradce (290 000 obyvatel) Lince (205 000 obyvatel), Třebíče (36 000 obyvatel) a Buštěhradu (3 500 obyvatel). 

- Daniela Javorčeková, Buštěhrad 

- Eva Kail, Vídeň 

- Blanka Marešová, Třebíč 

- Priska Pschaid, Graz 

- Jutta Reisinger, Linec 

16:30 – 17:00 Závěrečné shrnutí 

Tlumočení zajištěno, změna programu vyhrazena. 

Registrace: https://forms.gle/hnBH9wrNKYoR6B6M7

Cílem mezinárodní konference je sdílet zkušenosti s tím, co mohou města dělat pro rovné postavení žen a mužů a to nejen na úřadu, ale také v životě i podobě města. Konference představí dobré zkušenosti a doporučení, ať už jde o slaďování práce a rodiny, o vyváženou podporu aktivit mužů i žen, o praxi měst z oblasti prevence negativních jevů či plánování (nejen) sociálních služeb. Představeny budou i možnosti a inspirativní opatření pro budování veřejného prostoru jako férově sdíleného a bezpečného místa pro všechny. Města, které vede kvalitní dialog s veřejností a je otevřené potřebám všech občanů i občanek. 

Na konferenci vystoupí Eva Kail, urbanistka a přední evropská odbornice na genderové plánování, která pracuje od roku 1986 pro město Vídeň, kde koordinovala na 60 pilotních projektů z oblasti bydlení, mobility, veřejného prostoru, městského rozvoje a sociální infrastruktury. V současnosti působí jako expertka Výkonné skupiny pro výstavbu a technologii Kompetenčního centra městského plánování, Smart City strategie, participace a genderového plánování. Vídeň je dnes mezinárodně vysoce hodnocena z hlediska kvality života a to i díky principům férového města pro všechny, které se podařilo prosadit do politik i projektů města. 

Konference se koná v rámci projektu Otevřené společnosti, o.p.s. Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR, jehož cílem je na úrovni dvou vybraných českých měst, Třebíče a Buštěhradu, implementovat vládní Strategii pro rovnost žen a mužů. Akce rovněž představí Evropskou chartu za rovnost žen a mužů. Konference je určena zastupitelům, zastupitelkám, úředníkům a úřednicím veřejné správy, politikům a političkám, jakož i všem, kterým leží na srdci férový veřejný prostor a kvalitní správa našich měst a obcí. 

Projekt Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR, je realizován v partnerské spolupráci Otevřené společnosti, o.p.s., Forum 50% o.p.s., měst Třebíče a Buštěhradu za podpory Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v rámci prioritní osy Rovnost žen a mužů ve všech oblastech.   

http://www.otevrenaspolecnost.cz/konference2019