SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Bioetika + Psychologie

Soubor ke staženíJozef Glasa: Súčasná rodina a bioetické problémy – spoločenstvo „kultúry života“

Prezentace Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. z Ústavu zdravotnické etiky Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě na mezinárodní konferenci „Rodina v treťom tisícročí, Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu“ v Bratislavě 11. – 12. 2. 2011.
 

Diskusní témaDiskusní fórum k formování návrhu opatření a aktivit v oblasti Rodina a Bioetika + Psychologie

Adaptace dítěte v prenatálním stavu, probíhá až na úrovni genetické informace. To, co ovlivní embryo a plod v těle matky, má dopad i na život několika dalších generací.

 

Cíle

- Respektovat bioetické principy a zákonitosti psychologie a vštěpovat je budoucím rodičům již od dětství.

- Podporovat osvětu na všech úrovních.