SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Chaty

17. prosince 2013

Záznam chatu z 17.12.2013 a pozvánka na chat 21.1.2014

Příští otevřené setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční na chatu třetí úterý v lednu – tj. 21. 1. 2014 v 9 hodin dopoledne na téma: "Prorodinná opatření ve strategiích MAS a dokumentech obcí". Na chat se dostanete zde.
 
  
Záznam
chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR
ze dne 17. prosince 2013
 
10:08:11 - Florian: Moravan: Ve vytrvalosti je síla. Ve Skotnici jsme si slíbili spolupráci, teď k ní otevřeme dveře.
10:00:56 - Wimmerová: Přeji všem klidné vánoční svátky, dobrý start do nového roku a hlavně hodně zdraví a štěstí!!
10:00:34 - Moravan: Doporučuji dopilovat na Skype-konferenci. Stačí 5 účastníků. Mám Skype mojmír-trnava.
09:59:14 - Moravan: Florian To jsme už dohodovali ve Skotnici. I s Jiřím Kristem. Výstupy – nefungují.
09:59:12 - Florian: Zdá se, že je shoda. Proto dnešní chat končím a těším se na další virtuální setkání třetí úterý v lednu, tj. 21. 1. v 9 hodin se zaměřením na promítnutí prorodinných opatření do strategií MAS a dokumentů obcí. Všem děkuji za účast a přeji krásné a pohodové vánoce a šťastný a úspěšný rok 2014!
09:57:22 - Florian: Zítra budu s panem Kristem z MAS Opavsko, místopředsedou NS MAS na MŽP jednat o OP Životní prostředí a zkusím s ním dohodnout tuto spolupráci.
09:57:16 - Moravan: Florian?? Venkov 2013 v Hranicích byl odstrašujícím příkladem nezájmu. Kdo se přidá k lobingu ve vyšších patrech politiky?
09:57:13 - Hodina: Souhlasím s tématem na 21. ledna.
09:55:44 - Wimmerová : Možná by to chtělo, aby se pan Florian či někdo další, zúčastnil přímo jednání regionálního výboru a projednal tam možnosti v daném kraji. Jedině takto postupně lze ostatní přesvědčit.
09:55:15 - Moravan: Florian: To jsme spolu zkoušeli mnohokrát. Nabízíme technické prostředky - Skype, Facebook - Nefunguje to. Nechtějí.
09:54:20 - Florian: Z tohoto pohledu navrhuji, aby na lednovém chatu, který se uskuteční 21. ledna v 9 hodin, všichni krajští koordinátoři informovali: 1. o přípravě krajské konference/setkání k rodině, pokud se v kraji neuskutečnilo letos; 2. o stavu zpracování Komunitně vedených strategií MAS. K bodu 2. navrhuji přizvat krajské představitele NS MAS (nemusí na chatu hned být všichni), kteří by nás mohli obohatit svým pohledem na pomoc obcím ve vztahu ke zpracování jejich programů rozvoje a prorodinných plánů (politik) a programů. Prosím vyjádřete se k tomuto návrhu.
09:53:45 - Wimmerová : Jsem ráda, že je to SPOV. Teď ale musíme najít způsob, jak ostatní přesvědčit, že naše aktivity jsou v zájmu všech, a že je potřeba je vzít "za své".
09:53:38 - Moravan: Hodina: Vysvětlovat do sebe zahleděným, vč. církví – nefunguje.
09:52:55 - Florian: Moravan: Poprosíme krajské koordinátory, aby je pozvali na příští chat a tak spolu aspoň začali mluvit.
09:51:56 - Moravan: Florian: Co to je "Spolupracovat s MASkami" Vždyť se o tom bavíme téměř na každém Spolku. Oni mají jiné starosti – peníze.
09:50:56 - Kolářová: Omlouvám se, ale musím se vzdálit na jednání. Přeji všem hezký den.
09:50:34 - Florian: Vedle toho musíme dále sledovat "sebevýchovné", "autoučící" a jiné podobné aktivity, mezi něž patří např. studium a pochopení evropské politiky více zaměřené na rovnosti rodů (gender), než skutečnou prorodinnou politiku - viz kniha paní Kuby.
09:50:22 - Moravan: Kolářová: Praxe fungujících organizací - neznáme, vyjma Dsi v Beňově.
09:48:38 - Florian: Myslím, že musíme bezodkladně začít spolupracovat s MASkami. Přece jen kombinace pomoci a dotací výměnou za to, že se postupuje podle dohodnuté koncepční dokumentace je osvědčená cesta.
09:48:35 - Kolářová: Důležitá je praxe fungujících organizací.
09:48:34 - Moravan: Wimmerová: Vrchní komunikátor s obcemi: SPOV, SMS, SMO. To nestačí? Všichni mají svá gremia. Setkáváme se - ale stále nic. Mají "moc práce".
09:47:29 - Hodina: Je potřeba jim vysvětlit, že je to dobré pro ně samé.
09:46:21 - Moravan: Florian "musíme" - Kdo, Kdy, Jak, Kdo zodpovídá?
09:46:01 - Wimmerová: Kdo může obce přesvědčit, že by měly své Plány rozvoje obce více zaměřit na rodinnou politiku? My jsme sice skupina aktivistů, ale nemusíme pro ně být patřičnou autoritou.
09:45:27 - Florian: Abyste se v tom vyznali, zřídil jsem na webu Spolku rubriku "Příprava období 2014+" (www.spov.org/priprava-obdobi-2014-/default.aspx) – druhá rubrika shora v levém sloupci. V ní najdete informace o programu rozvoje obce, strategiích MAS, dokumentech rodinné politiky a operačních programech.
09:45:14 - Moravan: Florian: Copak se nevyjadřujeme? Dostatečně srozumitelně.
09:44:51 - Florian: Beru to tak, že na počátek a do cíle současně musíme postavit rodinu a pak podle místních okolností zvolit příslušný dokument.
09:44:44 - Kolářová: Souhlasím, z praxe vím, že většina MAS regionu v prorodinné politice pomáhá.
09:44:15 - Moravan: Hodina OK. Jak chcete zvrátit vražedné záměry většiny europoslanců (zpráva Estrela), s nimiž kromě nás některých ani nikdo nekomunikuje.
09:42:50 - Florian: Rodinnou problematiku musíme nastolit v místních akčních skupinách, které zpracovávají Komunitně vedené strategie místního rozvoje, a s jejich pomocí i v obcích. Otázka, zda by obce měly přednostně zpracovat plány/programy obnovy rodiny nebo rodinu zahrnout do programů rozvoje obce zůstává otevřená. V diskusi se k tomu, kromě paní Wimmerové, vlastně nikdo nevyjádřil.
09:42:11 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, zdá se, že čas diskuse se pomalu naplňuje, a že spějeme k jejímu konci. Potvrdila se důležitost aktivního postoje obcí k prorodinné politice a chování vůči rodinám obecně.
09:41:14 - Moravan: Hodina OK Když konzumují - nemají schopnost VĚDĚT.
09:40:15 - Kolářová: Souhlasím.
09:40:05 - Moravan: Hodina OK. O to už dlouho usilujeme. Zatím jen individuálně (OL, Pardubice, HK).
09:39:49 - Florian: Problém je také v tom, pochopit příčiny dnešní situace nebo aspoň se o to snažit, jako východisko pro řešení. Mnoho lidí jen sobecky konzumuje peníze (u obcí dotace a podpory) a cíl jim buď uniká, nebo se o nějaká cílová řešení ani nesnaží.
09:39:16 - Hodina: Pokud jde o centra, přimlouval bych se za spojení "rodičovská centra", abychom neposilovali představu, že k dítěti patří pouze matka.
09:38:16 - Hodina: Nicméně mohli bychom se opět sejít osobně, my, kdo se o něco snažíme, a říci si hlavně, jak to dostat dál, mezi lidi. Mohu dát opět k dispozici jednací místnost a zázemí v Brně.
09:38:12 - Kolářová: Centra pomáhají se začleňováním žen do komunity a také jejich zapojením zpět do života - v případě, že pracují a nejsou jen debatním kroužkem maminek.
09:38:11 - Moravan: Wimmerová: Dovedeme. Mám zkušenost z dvoudenní mise v Senátu i PS 25. a 27. 11. Slyšeli, ale zcela jiný byl konkrétní podnět knihounihou Gabriele Kuby, 2013, kterou jsem osobně s pomocí přátel dopravil ve 40 ks do Prahy. Čtěte ji. Otevře Vám oči.
09:37:18 - Hodina: Osobně jsem prezentoval konkrétní možnost knihovnám, celkem je to zaujalo, ovšem to bylo všechno, nikdo se neozval, že má zájem něco udělat. Není to ve formě komunikace - i na mnoho nesmyslů posílaných elektronicky lidé reagují...
09:36:39 - Tomiczek: Moc se omlouvám, musím na jednání.
09:35:48 - Florian: Asi bude hodně problém ve spoléhání na elektronickou komunikaci včetně webu. Ta rozhodně nestačí. Je ale škoda, že alespoň v rámci pracovní skupiny informace z webu nevyužíváte. Příkladem dávám prezentace z krajských setkání. Ty byste u vás jistě mohli využít!
09:34:39 - Kolářová: Prioritou je pomoc starostům založit mateřské centrum, uvést příklady - dobrou praxi práce MC, dále je směrovat.
09:34:28 - Moravan: Lída Třeštíková: 27. 11. jsem vystoupil na Plenárním zasedání Ekumenické rady církví na Wuchterlově 5. Byl jsem zklamán nezájmem i nevědomostí účastníků - vyjma Ivany Kuglerové ze Starokatolické církve.
09:32:49 - Wimmerová: Otázka zní, "jak oslovujeme"? Dovedeme osobně přesvědčit, že naše úsilí je to pravé. Nebo jenom přeposíláme informace a doufáme, že někoho osloví? Netuším a nechci se nikoho dotknout!
09:32:35 - Florian: V úvahu připadá také finanční ulehčení rodinám, např. prominutím úhrady za odvoz odpadu či umožněním sociálního bydlení.
09:32:13 - Lída Třeštíková: Ráda bych se s vámi osobně viděla, takhle po chatu se pracuje hůře. Mohli bychom se osobně sejít v novém roce???
09:31:55 - Florian: Myslím, že stále platí, že zájem o rodiny v obcích a místních akčních skupinách by se měl promítnout do těchto, v naší pracovní skupině, dříve formulovaných oblastí: 1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání; 2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny; 3. čtenářská gramotnost; 4. finanční gramotnost; 5. komunitní projekty dětí (u nejmenších také rodičů) a mládeže; 6. slaďování rodinných a profesních zájmů; 7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání; 8. aktivní stárnutí a péče o seniory a 9. sociálně vyloučené skupiny.
09:31:43 - Moravan: Kolářová: Opět aktivity. Díky za ně. Jenže legislativa jde mimo nás.
09:31:29 - Lída Třeštíková: Měli bychom rozmyslet strategický plán - kdy a koho oslovit a jak. Přijdou mi klíčová Mateřská centra a Knihovny. MASky pro tvorbu strategií a práci v regionu. A církve. Mám otevřené dveře do Ekumenické rady církví, tak tam budu záměry prezentovat.
09:31:08 - Tomiczek: Moravan: Pořád si myslím, že "manuál" zpracovaný starostkou Mužnou je dobrý výchozí materiál a lze z něho vycházet
09:30:13 - Moravan: Wimmerová: Co znamená "oslovit". To provádíme permanentně. Bez zpětné vazby.
09:28:32 - Moravan: Tomiczek: Popisuješ aktivity. Našim manažerům ale chybí vize (Záměr, cíle, nástroje), podávané srozumitelným jazykem. Nemáme ani jednotící myšlenku ve společnosti - abychom nemuseli vést pouze plané debaty na téma CO a JAK ? PROČ nevyjímaje.
09:27:41 - Wimmerová : Nevím, jaká je realita - lze oslovit některý regionální výbor SPOV a pokusit se prosadit daném regionu. Ostatní by to pak mohli převzít jako vzor.
09:27:22 - Kolářová:: Předávat potřebné informace k rodinám pomáhají mateřská centra mnohdy i ve spolupráci s knihovnami.
09:26:45 - Hodina: Jak konkrétně změnit taktiku (možná se to bude hodit i ostatním)? Byla byste ochotná v tom i něco udělat?
09:26:44 - Florian: Proto jsem chtěl v tomto plánovacím období začít od "duchovna" a ne od "materiálna" jako v minulém.
09:25:34 - Florian: Wimmerová: Díky za konkrétní vstup do diskuse. Za situace, kdy je utvoření tohoto programu relativně lehké to asi k tomu spěje. Ale bez naší usilovné práce je velké riziko, že se tam prorodinné aktivity, zvláště "měkké" projekty ani nedostanou. Co s tím?
09:25:18 - Wimmerová : Myslela jsem - změnit taktiku v oslovování knihoven.
09:24:40 - Wimmerová: Vize je dobrá, ale musí být někde zakotvena. Tak proč ne v materiálu, který už slouží - snad by stačilo rozšířit příslušnou kapitolu.
09:24:26 - Hodina: Jak myslíte změnit taktiku? Poraďte. Prorodinná politika je obecně na okraji zájmu. Leda snad, když se udělá nějaká kampaň, typu "Rok rodiny", tak někdo něco udělá, aby měl čárku.
09:24:24 - Moravan: Všichni mají "moc práce", která je pro RP málo čitelná
09:23:38 - Florian: Hodina: Nechcete tuto prezentaci dát na web Spolku do rubriky Obnova rodiny?
09:23:35 - Tomiczek: Úloha obcí v rodinné politice by měla být ve vytváření vhodných a dobrých podmínek k realizaci pro rodinných aktivit.
09:23:32 - Wimmerová: To mne moc mrzí, že tentokrát selhávají i knihovny. Budeme muset změnit taktiku.
09:23:19 - Moravan: Wimmerová - nejde o "materiál" , ale o VIZI, která v naší společnosti chybí
09:22:34 - Hodina: Každopádně díky paní Wimmerové za její snahu.
09:22:06 - Hodina: Chtěl bych poinformovat, že jsem (samozřejmě jako neplacenou práci) udělal prezentaci možností spolupráce v rámci setkání knihovníků. Zaměřil jsem se na možnost pořádání seminářů v prostorách knihoven, případně besed. Zdá se ale bohužel, že i knihovny mají moc práce...
09:21:43 - Moravan: Pozval jsem několik akivistů. Žel, zatím nepřekonali strach otevřeně komunikovat - předsednictvo Spolku nevyjímaje.
09:21:14 - Wimmerová : Předpokládám, že "rodinná politika" musí být nedílnou součástí programu rozvoje obce. K čemu vytvářet další "materiál"?
09:21:12 - Florian: Kolářová: To jistě také - jsou tam např. územně plánovací dokumentace a podklady. Ale v rodinné politice by měly být dokumenty obce spíše oporou pro tvorbu strategií MAS. Tomu ale musíme pomoci.
09:21:05 - Tomiczek: Dokumenty vyšších územních celků převážně čerpají a zahrnují do svých z dokumentů právě z dokumentů obcí (pokud jsou).
09:20:16 - Lída Třeštíková: Pěkné ráno, moc se omlouvám za pozdní příchod, doběhla jsem z jednání.
09:19:56 - Florian: Ještě k účasti. Osobně mně ji přislíbilo daleko více členů PS - možná, že roční uzávěrky to změnily nebo u nových problémy s tím dostat se na chat.
09:19:31 - Moravan: Slovo "projekty" se stalo klišé, žel pro RP s minimální přidanou hodnotou.
09:19:28 - Kolářová: Plán rozvoje obce by měl mít oporu v dokumentech vyšších územních celků (svazek obcí, kraj).
09:18:14 - Moravan: Wimmerová Všichni mají moc práce - která je placená. Snažíme se spíš odevzdávat neplacenou a profesionální práci, která má reálnou hodnotu.
09:17:59 - Florian: Je pravděpodobné, že zástupci obcí do nich budou zahrnovat spíše "tvrdé" projekty. V rodinné a sociální politice obcí mohou být často důležitější projekty "měkké". Předmětem dnešní diskuse by mělo být, jak to udělat, resp. co obcím doporučit nebo jakou podmínku k podpoře požadovat - existenci dokumentu o rodinné a sociální politice obce nebo postačí program rozvoje obce?
09:16:22 - Moravan: RODINA-CÍRKEV-STÁT, to je trojpilíř, na kterém stojí ekonomická prosperita státu.
09:16:15 - Wimmerová : Pokusila jsem se přizvat další zástupce jihočeského SPOV k dnešní diskusi, ale je vidět, že mají také moc práce.
09:14:45 - Kolářová: Rodinná politika zvlášť v Programu rozvoje JMK není.
09:14:33 - Moravan: Zkusme debatu o nástrojích RP: Na prvém místě stojí Legislativa ochrany manželství a rodiny. Naše aktivita - www.ochranarodiny.eu lze ji tvořivě rozvíjet. Pokud jsme k tomu připraveni.
09:14:00 - Florian: Pozval jsem také Ing. Josefa Vlka, CSc., zástupce ředitele odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR a vedoucího oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů. Teď se mně ale pro jiné úkoly telefonicky omluvil. Měl informovat o tom, že koncem t.r. představilo MMR připravovanou elektronickou podporu zpracování programů rozvoje obce. Aplikace zjednodušuje a sjednocuje proces pořizování těchto programů a jejich obsah. Umožňuje snadno aktualizovat dříve zpracované "místní programy obnovy vesnice" i v nejmenších obcích. MMR počítá s tím, že programy rozvoje obce budou zpracovávány v tomto obsahovém standardu: 1. Území; 2. Obyvatelstvo; 3. Hospodářství; 4. Infrastruktura; 5. Vybavenost; 6. Životní prostředí a 7. Správa obce.
09:13:10 - Tomiczek: Moravan: Myslím si, že krajské struktury v současné době neví co mohou očekávat od nové vlády a parlamentu.
09:12:00 - Hodina: Dobrý den všem.
09:11:19 - Moravan: Rodinné programy krajů neznáme - jsou-li vůbec nějaké?
09:10:18 - Florian: Zajímavě se nám možná podařilo vystihnout i situaci na MPSV - obrácením tématu - původně u Neese: Rodinná politika není sociální politika na téma chatu: Sociální politika NENÍ prorodinná politika.
09:10:08 - Moravan: Tomiczek: Jak vnímají kraje Rodinnou politiku, zejména nyní po hlasování o <zprávě Estrela> 10.12. v EP?
09:09:29 - Kolářová:: Dobrý den všem.
09:08:59 - Tomiczek: Moravan: Rodinné programy s tím úzce souvisí.
09:08:17 - Tomiczek: Florian: Zaslechnul jsem to u nás na kraji, tuto informaci by asi chtělo ještě někde ověřit.
09:08:03 - Moravan: Tomiczek A co Rodinné programy na obcích?
09:07:32 - Florian: Tomiczek: O tom nic nevím - odkud je ta informace?
09:06:58 - Tomiczek: Pokud jsem tomu rozuměl, připravuje se přesunutí sociálního programu na kraje, což podporuje myšlenku vytvoření vlastních programů na obcích.
09:06:19 - Moravan: Cíle Sociální politiky (SP) jsou dostatečně známé, cíle Rodinné politiky (RP) už méně. Pokud ano, tak vnímáme tu její negativní tvář (www.spov.org/data/files/info-o-knihe-gsr.pdf).
09:06:02 - Florian: Zpracování takovýchto plánů/programů by mělo být podmínkou podpory obcí v této oblasti (podobně, jako tomu bylo v počátcích Programu obnovy venkova, kdy podmínkou podpory bylo zpracování místních programů obnovy vesnice).
09:05:37 - Wimmerová : Dobrý den, zdravím všechny z jižních Čech.
09:05:26 - Florian: Nicméně k tématu: Po jednání ve Skotnici 28. 2. 2013 (www.spov.org/obnova-rodiny/setkani-ve-skotnici.aspx) chceme, aby si obce zpracovaly vlastní plány rozvoje rodinné politiky nebo místní programy obnovy rodiny. Podrobně viz www.spov.org/obnova-rodiny/program-obnovy-rodiny/mistni-programy-obnovy-rodiny-plany-rodinne-politiky-k-inspiraci.aspx. Podpora v této oblasti se odůvodňovala: 1. návratem k duchovní dimenzi původního Programu obnovy venkova; 2. skutečností, že pospolitost obce odvisí od soudržnosti rodiny, jejíž podpora je ostatně zajímavá i z hlediska veřejného mínění v obci a 3. demografickým deficitem v Evropě.
09:04:23 - Tomiczek: Ten termín je na obcích hektický, zřejmě se to odráží na účasti.
09:04:01 - Florian: Omluvit, bohužel, musím také pozvanou Mgr. Kateřinu Jirkovou, ředitelku odboru sociální a rodinné politiky MPSV, která mně napsala, že v tuto dobu má sjednány jiné pracovní závazky, stejně jako kolegyně, která se danému tématu věnuje. Podle ní "v tuto dobu probíhá vyhodnocování dotačního řízení na podporu rodiny, které je na zpracování velmi náročné." Jak jsem zjistil, není to nikde mimo budovu MPSV, takže mně skutečnost, že ani svou podřízenou nezavázala k tomu, aby si na hodinku "odskočila" k vlastnímu počítači, velmi mrzí.
09:03:18 - Tomiczek: Zdravím taky všechny.
09:01:43 - Florian: Z chatového setkání se omluvily: Rut Kolínská, prezidentka sítě MC, která se dnes vrací ze zahraniční cesty, Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín a představitelka SMO ČR v naší pracovní skupině, která má dnes valnou hromadu svazku obcí Region Poodří a Věra Rálišová, starostka obce Živanice a koordinátorka Pardubického kraje, která má dnes kolaudaci.
09:01:10 - Florian: Výchozí referát Dr. Albina Neese, emeritního saského státního sekretáře pro sociální otázky a prezidenta Německého rodinného svazu je k dispozici na našem webu (www.spov.org/obnova-rodiny/rodinna-politika-neni-socialni-politika.aspx) nebo v posledním – 5. čísle časopisu Obec & finance.
09:00:28 - Florian: Podle programu, dohodnutého na listopadovém chatu, mají být dnes diskutována témata: 1. Sociální politika NENÍ prorodinná politika; 2. Prorodinná politika v obcích a programy rozvoje obcí. Jistě budete mít i další aktuální informace a náměty do diskuse. Diskusi k bodu 1. jsme zahájili už minule.
09:00:26 - Moravan: Pozdrav ze Slovenska všem účastníkům a příznivcům RODINNÉ politiky - v době, kdy se o její úspěšnosti v České republice rozhoduje.
09:00:02 - Florian: Dobrý den. Vítám všechny na dnešním chatu, který je nejen místem setkávání pracovní skupiny Programu obnovy venkova, ale je otevřený všem ostatním zájemcům o venkov a rodinu.