SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

14. prosince 2013

Kauza Estrela a poměr sil v Evropském parlamentu

Redakční článek ukazuje na pozadí projednávání zprávy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu, o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech, 10. prosince t.r. na rozložení sil v EP.
 

 

Evropskému parlamentu byl již podruhé předložen návrh Zprávy o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech (zpravodajka Edita Estrelová). Byl podroben rozsáhlé kritice na internetu, sociálních sítích a nakonec i demonstrací před budovou Evropského parlamentu. Velmi stručně řečeno pro:

-          prosazování sexuální výchovy ve školách již pro nejmenší děti;

-          právo na potrat, falešně označované jako lidské právo;

-          omezení výhrady svědomí zdravotnických pracovníků (právo lékařů a zdravotnického personálu odmítnout účast na provedení potratu);

-          zjednodušení přístupu k antikoncepci;

-          zavádění liberálních potratových zákonů a odmítání pro-life zákonů;

-          navrhovaný závazek členských států Evropské unie k uplatnění těchto přístupů v zahraniční politice a v rámci rozvojové pomoci.

 

Skupina poslanců Evropské lidové strany a Skupiny Evropských konzervativců a reformistů předložila alternativní pozměňovací návrh, odkazující na princip subsidiarity: "Formulování a provádění politik v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práva a sexuální výchovy ve školách je v pravomoci členských států." Z tohoto principu vychází také právo rodičů na výchovu vlastních dětí, včetně sexuální výchovy.

 

Toto usnesení bylo přijato s těsným výsledkem 334 pro, 327 proti a 35 se zdrželo hlasování. Přijetím alternativního usnesení se stala zpráva Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví nehlasovatelná.

 

Z ČR podpořilo alternativní návrh usnesení 7 poslanců: Jan Březina (nestraník), Miroslav Ouzký (ODS), Zuzana Roithová (KDU-ČSL), Ivo Strejček (ODS), Evžen Tošenovský (ODS), Oldřich Vlasák (ODS) a Jan Zahradil (ODS).

  

Proti hlasovalo 9 poslanů: Zuzana Brzobohatá (ČSSD), Andrea Češková (ODS), Robert Dušek (ČSSD), Fichard Falbr (ČSSD), Vojtěch Mynář (ČSSD), Pavel Poc (ČSSD), Miloslav Ransdorf (KSČM), Libor Rouček (ČSSD) a Olga Sehnalová (ČSSD).

  

Milan Cabrnoch (ODS), Hynek Fajmon (ODS), Jaromír Kohlíček (KSČM), Edvard Kožušník (ODS), Jiří Maštálka (KSČM) a Vladimír Remek (KSČM) nebyli přítomni.