SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

28. února 2014

Propagace potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti je cynismus

Propagace potratů pod záminkou ochrany lidské důstojnosti je cynismus Evropský parlament schválil 27. února zprávu belgického poslance Louise Michela o základních právech v EU za rok 2012. Následující prohlášení je převzato z webu slovenské europoslankyně Anny Záborské (KDH). Plný text zprávy je k dispozici zde.
 

Anna Záborská v rozprave upozornila, že správa podporuje vykonávanie potratov, eutanáziu a zároveň navrhuje obmedziť kompetencie členských štátov v oblasti vnútornej politiky.

"Demagógia zástancov takzvaného práva na potrat nemá mieru. Charta základných práv v časti o ľudskej dôstojnosti hovorí, že každý má právo na život a reprodukciu spomína len pri zákaze klonovania ľudských bytostí. No v predloženej správe o situácii v oblasti základných práv EÚ sa dočítame, že základným prvkom ľudskej dôstojnosti je reprodukčné zdravie a práva - teda potraty," uviedla vo svojom vystúpení Anna Záborská.

Pripomenula tiež rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (Brustle vs Greenpeace) ktorý potvrdil, že aj nenarodenému ľudskému plodu prináleží dôstojnosť. Propagáciu potratov pod zámienkou ochrany ľudskej dôstojnosti označila slovenská europoslankyňa za zavádzanie verejnosti a prejav hrubého cynizmu.

Správa tiež navrhuje zväčšiť kompetencie Európskej komisie a Agentúry pre základné práva, aby mohli vstupovať do vnútorných záležitostí členských štátov. Podľa Záborskej by sa tým narušil princíp subsidiarity, ktorý je jedným z hlavných pilierov európskeho projektu.

"Práve subsidiarite vďačíme za krehkú rovnováhu právomocí a zodpovednosti. Porušenie tohto princípu by viedlo k strate legitimity EÚ a posilnilo by nárast radikálneho nacionalizmu v členských štátoch. Preto by sme mali takéto návrhy jednoznačne odmietnuť," zdôraznila Anna Záborská.

Hoci Európsky parlament nemôže priamo navrhovať európsku legislatívu, má podľa čl. 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právo požiadať Komisiu, aby predložila konkrétny legislatívny návrh. Schválené uznesenie k iniciatívnej správe o základných právach EÚ je takouto žiadosťou adresovanou Komisii. Komisia sa následne môže rozhodnúť, či návrh predloží, alebo nie. V prípade, že žiadosť zamietne, musí informovať Európsky parlament o dôvodoch.

Zdroj: http://www.zaborska.sk/?q=node%2F261