SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

8. února 2015

Slovenské referendum o rodině 7. 2. 2015: Účast 21,4 % voličů

Podle zveřejněných výsledků 95 % z nich souhlasilo s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné spolužití kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. 92 % souhlasilo s tím, aby párům nebo osobám stejného pohlaví nebylo umožněné osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova a 90 % chtělo, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování nebo eutanázie, pokud rodiče nebo děti samé nesouhlasí s obsahem vyučování.

 

A Slováci? Kteří? Aktivisté z Aliance pro rodinu, kteří bojovali proti obrovské přesile netečných, egoistů, nevědomých, bojácných, lhostejných… také občanů (dnes už protektorátu Slovenské republiky), kterým jsou vlastní osudy "ukradené". Prostě si pro referendum neudělali čas… Pozitiva – 1. otevřela se diskuse o tabuizovaných tématech; 2. víme kdo je kdo.

Nepřejícníci nejsou jen homosexualisti, ale především hodnotoví liberálové (nahradili včerejší komunisty) a quasi křesťané, kteří se masově přidávali k liberálům všeho druhu. Plakat mohou nejzranitelnější – malé děti, bezmocní senioři a slušní a čestní homosexuálové.

MK, FAK ČR a SR

 

Stanovisko Aliance pro rodinu - Ďakujeme 944 674x!

Vážení podporovatelia ochrany detí a rodiny,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte pre ochranu detí a rodiny, naozaj si to veľmi ceníme a vnímame obrovské množstvo práce, ktorú ľudia po celom Slovensku urobili v posledných týždňoch. Veľká vďaka Vám!

Takmer milión občanov (944 674) zdvihlo v referende hlas za hodnoty, za rodinu, deti, manželstvo. To je nevídané, občianska spoločnosť ukazuje, že od štátu, politikov chce pro-rodinné politiky a nie predefinovanie rodiny.
Výsledky ÁNO/NIE hovoria veľmi jasnou rečou - súhlasilo s nimi vždy viac ako 90% hlasujúcich:
Manželstvo je zväzok muža a ženy - súhlasí 94,50%.
Deti majú právo na otca a mamu v adopcii - súhlasí 92,43%.
Rodičia a deti majú právo odmietnuť takú výchovu o sexualite či eutanázii, s ktorou nesúhlasia - súhlasí 90,32%.
O tých, ktorí neprišli hlasovať, nie je možné povedať nič iné, iba že nevyjadrili svoj názor.

Ďakujeme tisícom dobrovoľníkov, státisícom hlasujúcich občanov, ktorí nepodľahli obrovskej antikampani, akú Slovensko nepamätá. Referendum ako najdemokratickejší nástroj s legitimitou potvrdenou Ústavným súdom zamerané na práva detí a rodinu, bolo zatláčané do polohy nenávistného, čo sme opakovane odmietali a vyzývali na slušnú argumentačnú diskusiu s úctou ku všetkým ľuďom. Názoroví oponenti odmietli verejnosti vysvetľovať svoje postoje, pričom nikto nevyvrátil, že pre dieťa je najlepšie vyrastať s otcom a mamou, že rodičia majú právo rozhodovať o výchove ich detí v intímnej oblasti.

Kampaň priniesla mnohé zistenia o našej spoločnosti a demokracii na Slovensku, z ktorých si treba zobrať ponaučenie:
- politici mali možnosť ukázať, aké hodnoty vyznávajú a my občania sa na základe toho môžeme nielen o rok rozhodovať, kto nás bude zastupovať.
- médiá si žiaľ neplnili úlohu sprostredkovateľov diskusie, ale často stáli na strane oponujúcej referendu - legitímnemu hlasovaniu občanov o hodnotách, ktoré chcú odovzdať svojim deťom.
- tí, ktorí veľmi často slobodu používajú ako frázu tentokrát diskusiu a slobodu vyjadrenia názoru odmietali a spochybňovali.

Kiež by sme mohli osobne poďakovať každému, kto nepodľahol šírenému strachu a prišiel vyjadriť svoj názor. Keďže to asi nebude možné, tak aspoň takto ešte raz ĎAKUJEME.

Aliancia za rodinu ako občianska iniciatíva podporovaná viac ako 140 organizáciami a nespočetným množstvom jednotlivcov, ktorí denne pomáhajú rodinám, mládeži, opusteným či chorým a starším ľuďom, bude naďalej žiadať, aby rodina bola v centre všetkých politík.

ĎAKUJEME ešte raz a  IDEME ĎALEJ!

TOMÁŠ KOVÁČIK
Aliancia za rodinu


PS: Kompletné výsledky referenda možno nájsť na http://www.volbysr.sk/sk/data.html