SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

28. září 2013

Šoky a zázraky z Košic: Až 100 tisíc lidí pochodovalo za život

Reportáž Václava Lamra, mluvčího Fóra angažovaných křesťanů ČR a SR, výtvarníka a znalce bible (o něm podrobněji v úvodu článku Chci mít oba!). který se aktivně podílel na přípravě Programu obnovy rodiny. Pochod za život se konal 22. září, doprovázela ho třítýdenní výstava Lamrových kreseb, plakátů a návrhů billbordů s názvem "Pro život" v atriu košické teologické fakulty.
 

Šoky a zázraky z Košic

Osobní prožití Národního pochodu pro život v Košicích (dále také „NPŽ“)

Zevruvné zprávy jste již slyšeli a četli. Proto dávám přednost podrobnému vylíčení.

Nejprve čísla: Pochodu se zúčastnilo v neděli zcela bez nadsázky až 100 000 lidí. První odhady byly mezi 70 - 80 000 lidmi. Bylo přítomno 16 římskokatolických biskupů ze Slovenska. Setkal jsem se a hovořil i s biskupem řeckokatolickým a jinými preláty na výstavě. Měl jsem rozhovor se třemi biskupy a jeden mne požádal o podrobný výklad kreseb Pro-life. Jen v pátek prošlo výstavou víc jak 500 mladých lidí, kteří tam nacvičovali formace s panely pro živý řetěz Košicemi. Měl jsem dva rozhovory pro masmedia, jeden pro studenskou sekulární televizi. Na workshopech v pátek odpoledne jsem měl vždy po 50 zájemcích. Jinak prostorem atria, který byl jakýmsi odpočívacím prostorem pro tisícové zástupy prošlo během těch dnů více než dva tisíce lidí. Vedle atria bylo tiskové centrum NPŽ. Nepřetržitě sem přicházeli reportéři, pomocníci, pořádkoví pracovníci, nosily se tu balíky petlahví, jídla a technické zařízení pochodu.

Šok číslo 1

V rámci vyhlášení Košic městem evropské kultury jsem měl již při loňské výstavě biblických obrazů v tomto městě domluvenou návaznou výstavu judaistických obrazů v Košické synagoze na Zvonárské ulici na měsíc září. Pak přišel malý šok, že o výstavu nemá místní obec Židů zájem. Bolestné zklamání, protože ta synagoga mi připomíná 16 tisíc odsunutých a zplynovaných Židů v roce 1944. Měl jsem touhu ta jména tam během výstavy vyznat před Bohem jako kající akt. Sami Židé mi dvéře zavřeli. Najdeme jiný zpúsob ke jmenování těch jmen.

Zázrak číslo 1

Jako náhradu mi Pán dal možnost tu výstavu instalovat v synagoze v Děčíně. V den Roš Hašana jsem s židovskou obcí dne 5. 9. 2013 výstavu "Hvězdy Davidovy" zahájil a ještě ten večer jsem jel (nočním vlakem přes republiky Českou a Slovenskou s balíkem kreseb na téma "Pro život") a dorazil do Košic. Hned ráno dne 6. 9. jsem první část výstavy v počtu 60 kreseb na téma "Nechte je žít v Evropě", nainstaloval na 12 velkých panelů. A nakreslil jsem na další část výstavy sedm velkých kresb do deseti dalších panelů panelů formátu 120x100 m. Tím jsem zahájil první průvodní akci kampaně "Pochodu pro život", který měl v Košicích vyvrcholit v neděli 22. 9. 2013.

Šok číslo 2

Dozvěděl jsem se, že týden po pochodu "Pro život" bude ve městě další velká akce v rámci "města evropské kultury“, totiž první Košický duhový pochod homosexuálů. A to na den svatého Václava, 28. 9. 2013. Docela šokující zjištění.

Zázrak číslo 2

Při instalaci kreseb v atriu teologické fakulty jsem potřeboval sehnat osm velkých šedých listů 100x70 cm na osm panelů, abych na ně umístil 60 bílých kreseb formátu A3. Jeden seminarista, bratr Štefan, šel naproti koupit ty listy. Řekli mu, že nic nemají. Náhle byl veden vstoupit na jedno místo prodejny a tam našel ty formáty pod papíry. Prodavačka o nich nevěděla. Bylo to přesně osm formátů, přesně velikosti 100x70 v  nebesky modré barvě. Bůh Otec mi je tam schoval pro tuto chvíli. Zíral jsem, protože takovou nádhernou barvu jsem nikdy ani v Praze neviděl. Oba jsme děkovali Bohu za tento zázrak. Mohli jsem ještě v poledne pátek 7. 9. tak zahájit první průvodní akci pochodu PRO ŽIVOT. Do prostoru vstoupil nějaký kněz a vyzval mne, abych mu vysvětli nějaké kresby. Představili mě ho, jako řeckokatolického biskupa. Byl to první z řady biskupů s nimiž jsem později mohl hovořit.

Šok číslo 3

Dozvěděl jsem se, že v době mezi Roš Hašana a Jonki Půrem (15. 9.) tedy v době zpytování svědomí a půstu pro Židy byla jmenovaná synagoga na Zvonarské místní židovskou obcí pronajata na komerční akci s módní přehlídkou a tanečním programem. Šokující.

Šok číslo 4

Před odjezdem do Prahy jsem vešel do té synagogy a zíral jsem na molo pro modelky naproti stěně s torou a na jednu z tanečnic, jak v úboru "nahé dívky" trénuje výstup v prostoru, kde bylo roku 1944 soustředěno 800 židovských dívek před transportem smrti.

Zázrak číslo 3

Ta baletka náhle padla k zemi a svíjela se, jako dívka v agonii. Předvedla umírání. Potom vstala a běžela vstříc prostoru, kde se umisťovala Tora. Vzkříšení. Agonie dívky a Vzkříšení dívky. Byl jsem šokován a zděšen. Něco tak děsivého jsem dlouho nezažil.

Šok číslo 5

Týden potom jsem opět přijel do Košic, abych dokončil instalaci velkých formátů a návrhů na billbordy na druhé polovině atria. Z Prahy jsem přivezl další zvětšené kresby bilbordů s tématem Pro-life. Sotva jsem dokončil práci, náhle se prostor zaplnil v několika minutách doslova 300 až 400 mladými lidmi ve žlutých vestách se znakem pro-life a nacvičovali formování skupin s množstvím panelů s nápisy. Byl pátek 20. 9. a to odpoledne začala první demonstrace na Hlavní ulici. Rozmístili se po skupinách kolem náměstí s nápisy naruby. Začíná akce nazvaná ,,ŽIVÝ PRO-LIFE REŤAZ“ A potom, jako se šíří oheň, všichni postupně otočili nápisy a lidé byli doslova šokováni. Jednotná grafická úprava, perfektní zpracování. Na náměstí se objevilo 160 nápisů formátu metr na sedmdesát, volajících po zachování života. "DIEŤA MENÍ NÁDOR... TVOJA MAMA BOLA ZA ŽIVOT... ADOPCIA NE INTERRUPCIA... IN VITRO NELUDSKÁ SELEKCIA... KAŽDY MA PRAVO SE NARODIT...“ Ihned jsem vynesl zbylé panely a rozmístili jsme je kolem fakulty. Měl jsem tam panel se jménem Ježíš. Vytiskli i jedno mé heslo: "STOP KULTURE SMRTi". Tolik mladých lidí, zářících nadšením pro tuto akci. Šok a zázrak zároveň.

Šok číslo 6

Večer se konají jako zahájení hlavní části pochodu za život ekumenické bohoslužby v evangelickém kostele v chrámu na Mlýnské ulici. Když vcházela skupina kněží, pastorů a biskupů, zdraví mne kazatel z apoštolské církve a kazatel od babtistů mi poklepal na rameno. Hlavním celebrantem  byl Monsignor Alojz Tkáč, emeritní  košický arcibiskup. Promluvil kazatel apoštolské i babtistické církve, pravoslavný i řeckokatolický kněz a kázání měl na téma dětí zavražděných Herodesem ThMr. Marián Hamali, zástupce reformované círve na Slovensku. Kupodivu Dušan Skurila, hlavní organizátor NPŽ mne jmenoval jako zástupce z Prahy. Šok.

Zázrak číslo 4. Šok číslo 7

Je sobota 21. září. Ten den se koná hodně velkých věcí. V Praze začíná 12 hodinová chvála Hospodinu na Staroměstském náměstí a telefonicky se ujišťuji, že tam neprší. Zázrak. 

V Bratislavě začíná duhový pochod Pride homosexuálů a zároveň pochod Hrdí na rodiny. Šok.

Zde v Košicích přijíždějí vlaky a  autobusy z celého Slovenska. Obrovské davy Pro-life armády se hýbají ulicemi města. Od 13. hodiny začíná více jak 16 různých diskuzí, přednášek a workshopů. Tři workshopy mám od 13 hod na výstavě svých kreseb a plakátů v atriu teologické fakulty vždy po dvou hodinách s názvem "Formy novej evangelizácie v oblasti ochrany ludskej dustojnosti". Těsně před mými evangelizacemi se prostor fakulty zahemžil biskupy ve fialových čepicích a pasech.  Byli vedeni svými průvodci na slavnostní hostinu do ozdobené jídelny ve druhém patře.

Zázrak číslo 5

Dovídám se, že se z celého Slovenska sjelo 16 katolických biskupů, mimo těch, s nimiž jsem mluvil minulý týden, kteří v jednotě mezi sebou tento pochod pro život podpořili svou autoritou. Vydali jednomyslně jednotné troubení k boji a označili jasně našeho nepřítele. Dali lidu příklad i tím, že se dostavili do Košic. Celé třetí patro fakulty, kde jsem měl loni pokojík pro hosty, bylo obsazeno biskupy a jejich doprovodem. V jídelně se sešli k obědu. Tolik biskupů s fialovými opasky a čepicemi jsem v životě  neviděl. Ve chvíli kdy mi manželka referovala mobilem průběh chval na Staromáku v Praze, kolem mne prošla delegace s fialovým mužem. Nějaký italský nuncius z Vatikánu si šel v doprovodu po příletu na chvilku zdřímnout před zahájením akcí na náměstí. Biskupové vyhlásili: "Je čas nebýt viac ticho. Je čas zastat se tých najslabších, povedať  konečne NE smrti a povedať ANO životu." A co čeští katoličtí biskupové? Kdy se konečně sjednotíte a zmobilizujete svůj lid?

Šok číslo 8

Jeden dobře informovaný muž mi řekl, že první Košický pochod Pride, který začne za týden dne 28 .9. bude mít skupinu hájící práva pedofilů. No v Praze se již přihlásili také..., řekl jsem mu. Viděl jsem tam i sado- masochisty.

Zázrak číslo 6

Na první workshop v 13 hodin nepřišel nikdo, protože vlak s 800 aktivisty z Bratislavy měl zpoždění. Mohl jsem se věnovat jednotlivcům. Další dva bloky v 15 a 17 hodin se dostavilo dost lidí. Mohl jsem je naučit několik evangelizačních kreseb, jak vést lidi k Pánu Ježíši, jak používat výtvarné prostředky a oběma skupinám jsem objasnil biblickou pravdu, že Pán Ježíš se stal za nás hříchem, abychom my se stali boží spravedlností (2 Kor 5.21). Víte proč máme k disposici v Kristu tak dokonalé dílo spasení? Ptal jsem se v posledním bloku. To proto, že jedna židovská dívka z Nazaréta jménem Miriam dokončila přes těžkosti své těhotenství. Nastal aplaus. Tleskaly zvláště sestry Voršilky. Zvedl jsem ukazovák k nebi. Ano vzdejme chválu Páni Ježíši, ne člověku. Obou skupin jsem se ptal: Dali jste panu primátorovi Košic mandát, aby zde zavedl pochod Pride? Nikdo? Tedy mu to dejte najevo tím, že ho požádáte, aby průvod homosexuálů zrušil. Má na to týden. Jinak by měl podat demisi ze své funkce. Tím spíše, že je to lékař, který zná biologické důsledky sterilního sexu.

Atrium, kde jsem měl výstavu se stalo útočištěm unaveným, rodinám s dětmi, seniorům. Podél panelů s kresbami se neustále posouvaly skupiny lidí. Kolem mého stolu se hemžily děti. Jedna malá holčička mi nakreslila panenku, v jejímž bříšku bylo miminko.

Zázrak číslo 7

Po ranních nedělních  bohoslužbách v maďarštině a slovenštině začala příprava na náměstí pro pochod. Davy houstly před podiem uprostřed Hlavné triedy a z amplionů promlouvali různí duchovní a lékařští odborníci. V centru dění byla socha zoufalé klečící skoro- matky a před ní průhledné dítě, kterého se zbavila. Obdivuhodná byla oběť rodičů s dětmi, kteří absolvovali mnohohodinovou akci. Vycházel jsem s našimi panely ven a průvod, který kdesi vpředu již hodinu proudil do sídliště, v této oblasti ještě se ani nepohnul. Jen pomalu se ty masy lidí s nápisy a jednotnými prapory hýbal. Až po hodině a půl se objevil konec davu ale to již na náměstí přicházelo čelo průvodu. Na konci průvodu se objevilo heslo: "ZASTAVTE JUVENILNÍ JUSTICI". Někdo o tom rozdával informace. Lidé o tom nic nevěděli, takže jsem jim to vysvětloval a navrhoval formy, jak tomu čelit (viz: www.juvenilnajajusticia.sk).

Zázrak číslo 8

Přišly sestry od babtistů a požádaly mne, abych jim napsal plakáty se jménem Ježíš.Řekli mi, že je tu hodně hesel o životě, ale lidé potřebují číst a slyšet , že Pán Ježíš proměňuje životy. Tak jsme nesli to jméno a mohl jsem kázat skupinám, že Pán Ježíš dává nový život.

Potom mne požádal jeden biskup, abych mu řekl výklad ke kresbám. Využil jsem té příležitosti a ještě třem biskupům jsem poradil, aby využili velké plochy kostelů a promítali na ně večer a v noci evangelium a výzvy podle Ježíšovy výzvy z 10 kapitoly Matouše (Mat 10.27). Bratr Dušan mne ubezpečil, že se na tom již pracuje, a že salesiáni to technicky zmáknou.

Také sám nuncius s černochem, který ho doprovázel vstoupil na výstavu, prošel halou a zastavil se na chvíli aby se zadíval na velkou kresbu srdce, v jejíž polovině bylo plasticky vykresleno ucho a v druhé polovině embryo dítěte. Na plakátu je nápis z Jeremiáše: "Země, země, země, slyš slovo Pánovo..." a na druhé straně strohý jednoslovní příkaz z desatera: "NEZABIJEŠ" (Jer 22.29 / Exod 20.13).

Zázrak číslo 9 či spíše šok číslo 9

Máme rok 2013 a máme dvě slova s Písma, které mají stejná čísla: 20.13 - 20,13. Je to již zmíněné slovo "nezabiješ“ (Exodus 20,13) týkající se abbortu a slovo, které bude aktuelní v Košicích, o homosexuaálním obcování dvou mužů (Levitikus 20,13). Tento rok na to Bůh upozorňuje své strážné, biskupy svou církev.

Tedy: Rok 2013, Exodus 20,13 a Levitikus 20,13 Je to náhodné?

Z Čechů jsem mohl obejmout bratra Halíka, pravoslavného kněze z Brna, známého vytrvalého pro-life aktivistu. Mířil do Lvova.

Jednomu z mladých přátel jsem již připravil panel na pochod Príde za týden. Budeme, dá-li Pán, formovat malý tým. Verim, že nás bude viac.

Václav Lamr

 

Ke stažení:

Fotografie:

https://plus.google.com/u/0/photos/103174462058162833856/albums

Články, stanoviska, videa:

http://slovensko.rtvs.sk/clanok/relacie/takze-takto/co-nove-prinesie-pochod-za-zivot?currentPage=1

http://www.dobrenoviny.sk/c/17741/tisice-ludi-pochodovali-kosicami-za-uctu-k-zivotu-a-rodine?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_65

http://www.aleteia.org/en/society/news/slovakia-stuns-europe-with-collosal-march-for-life-6280221439295488?utm_source=buffer&utm_campaign=Buffer&utm_content=bufferf1259&utm_medium=twitter

http://www.jetotak.sk/editorial/kosicka-afterparty?fb_action_ids=10202210384520780&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210202210384520780%22%3A419998024778899}&action_type_map={%2210202210384520780%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/28?date=22.09.2013

(na konci asi od 1 hod. 02 min 2 - 3 minuty - postoj předsedy vlády Roberta Fica k pochodu za život)

http://www.saleziani.sk/index.php/spravy/16-slovensko4/799-pozyvame-celu-saleziansku-rodinu-do-kosic-na-pochod-za-zivot

http://www.youtube.com/watch?v=tnIGgRlqKa8&feature=youtu.be

http://komentare.sme.sk/c/6945414/aj-ja-mam-tradicnu-rodinu.html

http://komentare.sme.sk/c/6944193/najvacsi-problem-slovenska.html

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6943837/na-pochode-za-zivot-v-kosiciach-ziadali-zmenu-zakonov.html

http://www.postoy.sk/slovensko_sa_prebera_k_zivotu

https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1375233_366660163465172_568427691_n.jpg

http://blog.tyzden.sk/miroslav-lettrich/2013/09/24/hystericke-reakcie-na-pochod-za-zivot-media-a-vizia/?fb_action_ids=10202221315200874%2C10202220439578984%2C10202220432218800&fb_action_types=og.likes&fb_ref=like_clanok_dole_reg_mi%2Clike_clanok_dole_reg_ke&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210202221315200874%22%3A601105093261316%2C%2210202220439578984%22%3A10151117481969439%2C%2210202220432218800%22%3A18773782141004 4}&action_type_map={%2210202221315200874%22%3A%22og.likes%22%2C%2210202220439578984%22%3A%22og.likes%22%2C%2210202220432218800%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map={%2210202220439578984%22%3A%22like_clanok_dole_reg_mi%22%2C%2210202220432218800%22%3A%22like_clanok_dole_reg_ke%22}

http://jozefmiklosko.blog.sme.sk/c/338157/Patnastrocna-cesta-slovenskych-pochodov-za-zivot.html?fb_action_ids=10200668517219742&fb_action_types=og.likes&fb_ref=like_clanok_dole_blog&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210200668517219742%22%3A443415402444865}&action_type_map={%2210200668517219742%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map={%2210200668517219742%22%3A%22like_clanok_dole_blog%22}

http://tvnoviny.sk/sekcia/domace/archiv/pochod-za-zivot-podporilo-ho-vyse-50-tisic-ludi.html

http://www.youtube.com/watch?v=T4h3jPO_Mxs

http://www.tvlux.sk/news/view/zaznam-narodneho-pochodu-za-zivot

http://www.youtube.com/watch?v=GqcymUwx2Qo

http://www.youtube.com/watch?v=T4h3jPO_Mxs

http://www.youtube.com/watch?v=jbS2Bc9tSN0

http://www.youtube.com/watch?v=Z83yJC-3SpM

http://www.youtube.com/watch?v=FGUOKHncCBM

http://www.youtube.com/watch?v=h4yLuFcGYUM

http://www.youtube.com/watch?v=xO9hBYb4iEc

http://www.youtube.com/watch?v=0II8Fhn7tlE

http://www.youtube.com/watch?v=GXRoTRZJAvE

http://www.youtube.com/watch?v=JGsBep0nLqw

http://www.youtube.com/watch?v=qsDptQhfK1s

http://www.youtube.com/watch?v=F-cvS0gVrlk

http://www.youtube.com/watch?v=jIwbMyL8r3c

http://www.youtube.com/watch?v=BTc6QhrMQkY

http://www.youtube.com/watch?v=zjZmxtKeLLw

http://www.youtube.com/watch?v=H0FOrVZXbMU

http://www.youtube.com/watch?v=QGn3WnVB2lA

http://www.youtube.com/watch?v=_f16tHYdPdI