SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Užitečné adresy

Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.
 

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny. Předsedkyně komise Mgr. Helenu Langšáglovou tel. 257 172 069, 725 447 224, e-mail langsadlovah@psp.cz, tajemnice komise Mgr. Kristýna Kusáková, tel. 257 174 278, e-mail kusakovak@psp.cz.
 

Strana zelených

Odkaz na web strany. Kandidátku Strany zelených ve volbách do Evropského parlamentu povede stranický předseda a někdejší ministr školství Ondřej Liška. Za ním bude na listině právnička Michaela Suchardová. Ve volbách budou zelení spolupracovat s hnutím Změna, založeným  v roce 2012 bývalým členem Strany zelených a libereckým primátorem Janem Korytářem. Za toto hnutí je na čtvrtém místě kandidátky jeho místopředsedkyně a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová.

 

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva (Central European Business and Social Initiative - CEBSI) je nezávislá a nepolitická nezisková mimovládna organizácia. Jej poslaním je podpora ekonomických a sociálnych systémov a politík, ktoré rešpektujú slobodu každého človeka a vychádzajú zo základných morálnych hodnôt. Aktivity CEBSI (organizování vzdelávacích programov, seminárov, konferencií, diskusií a verejných prednášok) sú založené na univerzálnych myšlienkach slobodného trhu, osobnej zodpovednosti, súkromného podnikania a solidarity.
 

Středisko korespondenčních kurzů

Odkaz na web Střediska korespondenčních kurzů, hlásící se k tradici stejnojmenného střediska založeného jako součást křesťanského rádia "The Voice of Prophecy", které začalo svoje vysílání v roce 1929 v USA a vysílá dodnes. V ČR bylo založeno v roce 1994 křesťanskou Církví adventistů sedmého dne.
 

Střídavka

Portál nejen o porozvodové péči o děti. Web podporuje a objasňuje střídavou péči o děti po rozvodu rodičů, zabývá se ale i související problematikou vztahů mezi členy rodiny, výchovou dětí, opatrovnickým soudnictvím a dalšími tématy. Nové články jsou publikované každý všední den, na portálu také funguje poradna, najdete tu i široké diskusní fórum a každou neděli večer on-line chat pořádaný ve spolupráci se SPOV ČR.
 

Škola života

Web příznivců stejnojmenného projektu, sestávajícího s besed, seminářů a dalších akcí zainteresovaných zájemců o otázky rozvoje dítěte i sebe sama, u jehož zrodu v roce 2009 stála občanská sdružení UNUECO a PARALELA. Setkání ve školním roce 2011/12 se uskutečňují v Divadle Kampa.
 

Také kraj Vysočina má rodinný portál

Odkaz na rodinný portál, na kterém najdete Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2016, aktuality, projekty "Rovnost šancí na Vysočině" a "Žijeme a pracujeme na Vysočině", prorodinné organizace, možnosti financování prorodinných opatření, sborník z konference "Jak skloubit práci a rodinu" a další informace.

 

Tátové

Stránky o tátech a pro táty. Upozorňují na rizika otcovství, poskytují informace pro táty, funguje zde diskuse tatínků, najdete i odkazy na zajímavé stránky.
 

Unie otců

Občanské sdružení Unie otců (plným názvem Unie otců - otcové za práva dětí - Fathers for the rights of children) zastupuje otce a muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. Zabývá se rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi. Usiluje o správnou funkci rodiny a její stabilitu.

 

Ústavně právní výbor PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny. Místoředseda Marek Benda, tel. 257 172 064, e-mail bendam@psp.cz, tajemnice JUDr. Danuše Pokorná, tel. 257 173 201, 257 173 206, e-mail upv@psp.cz, pokorna@psp.cz.
 

Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Senátu. Předseda JUDr. Miroslav Antl, tel. 257 071 111, 494 321 238, e-mail wimmer@miroslavantl.cz, antl@miroslavantl.cz., tajemnice Květa Skoupá, tel. 257 072 289, e-mail skoupak@senat.cz.
 

Volby do Evropského parlamentu v ČR 2014

Odkaz na Wikipedia.  Z parlamentních stran povede kandidátku hnutí ANO bývalý český eurokomisař Pavel Telička, ČSSD profesor sociologie Jan Keller, ODS europoslanec Jan Zahradil, KDU-ČSL vysokoškolský pedagog a bývalý ministr Pavel Svoboda, KSČM poslankyně Kateřina konečná, TOP09-S bývalý viceguvernér ČNB Luděk NiedermayerÚSVIT advokátka Klára Samková.

 

Výbor na obranu rodičovských práv

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) vznikl v roce 1995, kdy ministerstvo školství připravovalo zavedení povinného předmětu sexuální výchova do základních škol. Koncept předmětu byl založen na hodnotách neslučitelných s přesvědčením mnoha rodičů o přednostním právu na výchovu svých dětí.
 

Výbor pro sociální politiku PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny. Předseda PhDr. Martin Vacek, tel. 257 172 026, e-mail vacekm@psp.cz.
 

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Senátu. Předsedkyně Ing. arch. Daniela Filipiová, tel. 257 075 104, e-mail filipiovad@senat.cz, tajemnice  Blanka Fotrová, tel. 257 072 784, e-mail fotrovab@senat.cz.