SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Příprava období 2014+

19. června 2014

25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

Vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podpoře mikropodniků na venkově se dostalo do slepé uličky, když premiér v odpovědi na dopis ministra zemědělství, který podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu Leader a Místních akčních skupin (tj. v rámci Komunitě vedeného místního rozvoje, zkráceně CLLD) doporučil, napsal, že "je to věc ministra průmyslu a obchodu". V situaci, kdy v řádu dní hrozí dokončení OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a jeho předložení vládě bez této podpory, svolávají místopředsedové SMS ČR a SPOV ČR demonstraci před hlavní budovu ministerstva v Praze, Na Františku 32.
 


Vážení starostové a starostky, zastupitelé, venkované a příznivci venkova ČR!

 

Projednávání podpory venkovské ekonomiky v ČR z Evropských fondů se na Ministerstvu průmyslu "zaseklo". Ministerstvo nechce do připravovaného Operačního programu podnikání pro konkurenceschopnost zahrnout podporu mikropodniků prostřednictvím nástroje Komunitně vedeného místního rozvoje a MAS.

Proto svoláváme před Ministerstvo průmyslu a obchodu na den 25. června 2014 od 10 hodin demonstraci.

Prosíme Vás o podporu vytisknutím letáků (viz příloha) a jejich vystavením v obcích a o osobní účast na demonstraci v Praze. Registrujte se na www.demonstrace.eu a přijeďte podpořit venkov do Prahy.

Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR

Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR

 

Příloha: leták - ke stažení JPG nebo PDF

http://www.spov.org/data/files/a3-demonstrace-print.jpg

http://www.spov.org/data/files/a3-demonstrace-print.pdf

 

Jestliže jste účast na demonstraci svou registrací na výše uvedené adrese potvrdili, klikněte ještě, prosím, v následujícím "hlasování" na "ANO".

 

Výsledky hlasování

  předsednictvo členové - obce členové - ostatní sympatizanti návštěvníci výsledky *)
ANO 2 24 5 0 34 65
NE 1 0 6 0 63 70

*) Celkový výsledek je vypočten jako součet hlasů všech skupin. Členové a sympatizanti hlasují pomocí mailů, které jim jsou zasílány při spuštění hlasování. Správu mailových skupin zajišťuje ing. arch. Jan Florian (mail ing.florian@gmail.cz).