SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Rozpočtové určení daní

8. června 2012

Vládní návrh novely RUD prošel prvním čtením

5. června propustila Poslanecká sněmovna do druhého čtení vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. Zákon bude projednán v rozpočtovém výboru a nahradí poslanecký návrh, jehož projednávání ve výborech bylo přerušeno.
 
 
Informace na webu PSP ČR
 
Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 694).
 
Stenozáznam z jednání najdete zde.