SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Školy obnovy venkova

30. května 2014

Setkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.

 


 

Středa 28. května 2014

 

Zahájení setkání

Zdenka Švaříčková, Škola obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou

 

Základní škola a mateřská škola Kozlov (1760 kB)

Mgr. Jan Bouchner, ředitel základní a mateřské školy Kozlov

Alžběta Rychetská, místostarostka obce Kozlov

 

Montessori Vlašim – cesta pro děti i jejich dospělé (7800 kB)

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, místopředsedkyně MAS Blaník

 

Knihovna v obci (6308 kB)

Mgr. Milena Kodýmová, Pravdova knihovna v Jarošově nad Nežárkou

 

Záměry knihovny Antonína Švehly v oblasti poskytování služeb pro knihovníky (3508 kB)

Ústav zemědělské techniky a informací, Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a knihovna Antonína Švehly

 

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání (1442 kB)

Mgr. Pavla Růžková, odbor vzdělávání MŠMT

 

MAS Krajina srdce a péče o krajinu (12500 kB)

Ing. Monika Hienlová, předsedkyně MAS Krajina srdce

 

 

Čtvrtek 29. května 2014

 

Rovnost šancí na Vysočině v kontextu koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina (216 kB)

Ing. Soňa Krátká, regionální koordinátorka

 

Podpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS (174 kB)

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

 

Sociálně ekonomická hlediska podpory rodin (985 kB)

Ing. Ivo Patta

 

Totem – regionální dobrovolnické centrum; zkušenosti z realizace přeshraničního projektu (Rakousko, Německo, ČR) ZeitBank55+ 2012-2014 a jeho české modifikace Sousedé 55+ (4779 kB)

Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační centrum TOTEM – RDC Plzeň-Bolevec

 

Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou (3306 kB)

Blanka Kovářová, Mateřské centrum Domeček 

 

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (792 kB)

sněmovní tisk 82

Mgr. Barbora Matúšů, odbor sociální a rodinné politiky MPSV

 

 

Od Paktu starostů ke klubům RURENER v zájmu komunitních cest k energetické soběstačnosti obcí (5525 kB)

Karel Merhaut, evropský projekt Komunity pro zelenou energii (KOZE)

 

Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí (1138 kB)

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., ředitel PORSENNA, o. p. s.

 

Zelená energetika v komunitně vedené strategii MAS Mezilesí (2861 kB)

Mgr. Paulína Pidaná, AF-CITYPLAN s. r. o., Středisko územního rozvoje a životního prostředí

 

 

Další prezentace

 

Tvorba programu rozvoje obce – webová aplikace

Jan Holeček, GaREP, spol. s r. o. Brno (373 kB)

 

Srovnání intervencí v období 2007-2013 v regionech s budoucí strukturou Integrovaného regionálního programu (2308 kB)

Ing. Rostislav Mazal, zástupce ředitelky odboru řízení operačních programů MMR

 

 

Dohoda o příštích setkáních

 

Národní setkání škol obnovy venkova 2015 – ŠOV Modrá

Evropské setkání škol obnovy venkova v Meklenbursku-Předním Pomořansku – po prověření možnosti podpory účasti z Česko-německého fondu budoucnosti zpracuje projekt ŠOV Vísky

 

Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).