SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Studentské práce

Rozšířená spolupráce Spolku s vysokými školami přináší pro venkov nové podněty. Postupně narůstající počet studentských prací, představených Spolku, vedl ke zřízení rubriky, kde je budeme zveřejňovat.
 

Soubor ke staženíMožnosti rozvoje agroturistiky v ČR

Bakalářská práce Evy Březinové (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav marketingu a obchodu), představená na schůzi Spolku 7.6.2011
 

Soubor ke staženíPotenciál vítězů soutěže Vesnice roku v kontextu cestovního ruchu

Bakalářská práce Evy Vybíralové (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav marketingu a obchodu), představená na schůzi Spolku 7.6.2011