SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

8. září 2010

Prezentace ze semináře Spolku v Českých Budějovicích

Spolek pro obnovu venkova ČR společně s MMR ČR ve spolupráci s MZe ČR a Ústředním pozemkovým úřadem uspořádal dne 27.8.2010 seminář na téma „Podpora rozvoje venkova v ČR“. Semináře se zúčastnilo 150 lidí.

 

Ke stažení:

K současným trendům v rozvoji venkova – RNDr. Josef Postránecký

Program rozvoje venkova – aktuální stav implementace a výhled na rok 2011Ing. Kateřina Bělinová

Program rozvoje venkova – podpory pro venkov Ing. Zuzana Krochová

Realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách – Ing. Jana Pivcová

Soutěž o „Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“ – Ing. Kamil Kaulich, Ing. Zuzana Skřivanová