SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

6. ledna 2016

Projektový záměr center společných služeb obcí a stanovisko SPOV

 

Ke stažení:

- projektový záměr Svazu měst a obcí ČR z listopadu 2015 projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb obcí"

- stanovisko SPOV ČR v této věci z 11. 12. 2015

Na schůzi SPOV ČR 5. ledna 2015 se přítomní shodli, že klíčovým požadavkem pro dosažení koncensu se SPOV je, aby SMO vypustil následující text v části Cíle/očekávané přínosy projektu na str. 2 projektového záměru:

"Dále hlouběji rozpracovat postavení DSO a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území ve vztahu k předpokládané analýze administrativního členění státu a vytvořit podmínky a definovat potřebné legislativní prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování center společných služeb v území."