SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Říjen 2006Zpěv je tělesný projev duševního stavu a duševní výraz stavu tělesného. Ludvík Vaculík, Polepšené pěsničky
 

ČlánekNárodní konference o venkovu

Ve dnech 20.-22.září se v areálu historického kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, v Karlovarském kraji, konala Národní konference o venkovu. Hlavním cílem konference bylo sjednocení venkova, uzavření partnerství mezi jeho aktéry, úkoly venkova v období 2007-2013 a seznámení s celou řadou dotačních titulů pro uvedené období.
 

ČlánekMístní akční skupiny

Každý, kdo něco poskytuje - peníze, zboží či nějakou službu – si aspoň občas určitě přeje vědět, jak jeho nabídku jeho zákazníci či příjemci pomoci přijímají, jaké vlastně mají potřeby, zájmy, podmínky, a dokonce, jak jsou s poskytovanou službou spokojeni. Komerčnímu i neziskovému sektoru k tomu slouží celé jedno odvětví - marketingový průzkum. Jistě je tento zájem i v případě Ministerstva zemědělství a potenciálních žadatelů o uplatnění metody LEADER v rámci Programu rozvoje venkova ČR – tedy v případě místních akčních skupin (MAS).
 

ČlánekVaculíkův živý folklór

Recenze
 

ČlánekEvropská cena obnovy vesnice ARGE

Od 21. – 23. září proběhlo v německém Ummendorfu (spolková země Sachsen-Anhalt, 40 km od Magdeburku) slavnostní vyhlášení vítěze a setkání všech třiceti zúčastněných zemí na 9. ročníku Evropské ceny obnovy vesnice, kterou pořádala Evropská organizace pro rozvoj krajiny a obnovy vesnice ARGE. Tato soutěž se pořádá od roku 1990 a vyhodnocována je vždy jednou za dva roky. Vítěz příslušného ročníku je vždy organizátorem oslav ročníku dalšího.
 

ČlánekInformační servis

 

ČlánekZ regionů

Celostátní výsledky soutěže Vesnice roku 2006
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).