SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Srpen 2006

 

ČlánekPodmínky existence venkovské komunity budou úplně nové

Rozhovor s ing. Ivanem Dejmalem

V předminulém čísle Zpravodaje jsme informovali o pracovním setkání k patnáctiletému výročí Programu obnovy venkova, které se uskutečnilo ve dnech 26. – 27 května v Bořeticích a v minulém čísle jsme otiskli zkrácený příspěvek ing. arch. Jana Floriana, Zásadní vystoupení na tomto fóru pronesl ekolog, spoluzakladatel a první předseda Spolku pro obnovu venkova ing. Ivan Dejmal, který se k hlavním myšlenkám svého příspěvku vrátil v následujícím rozhovoru.

 

ČlánekVenkovský prostor nabízí možnost vychovávat dítě jinak

Rozhovor s Janem a Kateřinou Dlabovými

Co může venkov nabídnout mladé rodině? Na tuto otázku se snaží po čtyřleté zkušenosti života na venkově odpovědět dvojice mladých lidí, kteří z města odešli po zralé úvaze a jejichž rozhodnutí ovlivnila i potřeba práce v sociální oblasti.