SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Září 2006Mytologie – stejně jako věda a technika – neznamená odklon od zdejšího světa, nýbrž možnost intenzivněji jej prožívat.

Karen Armstrongová, Krátká historie mýtu
 

ČlánekBělotínský týden zpěvu po patnácté

Ve dnech 12.-19. srpna proběhl již patnáctý ročník Bělotínského týdne zpěvu. Historii a průběh této originální akce představuje její hlavní organizátor, starosta obce Bělotín a předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala. Diskuse v závěru rozhovoru se kromě redaktora Zpravodaje zúčastnili také profesor Miroslav Baše a šéfredaktor týdeníku Veřejná správa PaedDr. Vladimír Heger.
 

ČlánekZemě živitelka

V rámci doprovodného programu 33. ročníku výstavy Země živitelka 2006 v Českých Budějovicích proběhly dva odborné semináře Spolku pro obnovu venkova. 24. srpna Má český venkov co říct mladé rodině - společně s Ministerstvem pro místní rozvoj - a Pozemkové úpravy a rozvoj venkova, společně s MMR a Ministerstvem zemědělství. Jako součást výstavy Země živitelka proběhla samostatně také prezentace Místních akčních skupin.